Agile revolutie voor SiebelPrachtige vooruitzichten voor Siebel

Auteur:

Han Abbink

Datum:

26 April 2019

Categorie:

Siebel

Zoals gezegd waren de ontwikkelingen, door Oracle, op het gebied van Siebel een lange tijd erg beperkt. Er werd vooral gericht op het beschikbaar houden van Siebel door de introductie van Open UI. Deze ontwikkeling werd gedreven door het verdwijnen van ActiveX en de wens van klanten om een andere browsers dan Internet Explorer te kunnen gebruiken. De introductie van Open UI had als bijkomend voordeel dat de User Experience aan de browserkant verbeterd kan worden.

Siebel Roadmap

De laatste jaren wordt er weer veel geïnvesteerd in technische doorontwikkeling van Siebel en worden er veel verbeteringen geïntroduceerd, die het mogelijk maken om flexibeler te  releasen. Dit is ook terug te zien in de Siebel Roadmap uit 2018. De Roadmap zit vol met ontwikkelingen en kent geen einddatum. Enkele voorbeelden van de ontwikkelingen zijn:

 • Geautomatiseerd testen kan vanuit Siebel zelf.
 • Gebruikerspatronen zijn te registeren en eventueel te gebruiken voor het automatisch testen.
 • Er zijn veel standaardintegraties met Cloud producten.
 • Siebel maakt nu meer gebruik van moderne technieken. Zo is een gedeelte van de web server vervangen door TomCat (Open Source), een onderdeel van de registratie voor de Siebel Gateway Servers gebeurt in Apache ZooKeeper (Open Source).
 • REST API, een moderne integratietechniek, is binnen Siebel geïntroduceerd.

Ander goed nieuws is dat Oracle, sinds Siebel 2018, is overgestapt op een Continuous Release model. Hiermee horen grote upgrades tot het verleden. Nu zijn er maandelijkse updates. Hierdoor zijn nieuwe ontwikkelingen makkelijker toegankelijk voor Siebel gebruikers en is het makkelijker om in support te blijven.

Parallel ontwikkelen en een korte downtime

Workspaces zijn nu live, waardoor het mogelijk is om met verschillende teams binnen één omgeving parallel te ontwikkelen. Alles kan, naar verwachting in 2019, vanuit Web Tools geconfigureerd worden. Nieuwe functionaliteit kan nu in veel gevallen met beperkte downtime beschikbaar gesteld worden binnen de ontwikkelomgeving. Daarnaast is de migratie applicatie geïntroduceerd.  Dit is een webbased applicatie die het mogelijk maakt om migraties tussen ontwikkel- en test omgevingen, geautomatiseerd uit te laten voeren. Sinds kort kan er via deze applicatie ook een releasepakket geëxporteerd en geïmporteerd worden, waardoor een directe connectie tussen de ontwikkelomgeving en de productieomgeving niet meer nodig is. Door deze ontwikkelingen, het verdwijnen van de SRF en introductie de van de Runtime Repository is de downtime erg verminderd. Siebel voldoet hiermee aan de hedendaagse wensen vanuit de business om een applicatie agile te kunnen ontwikkelen. Met al deze ontwikkelingen gaat Siebel richting een Zero Downtime en Cloud like applicatie.

Near Zero Dowtime

Siebel als centrum van de applicaties binnen een organisatie

Voor veel organisaties is het niet mogelijk om Siebel in zijn geheel over te zetten naar een SaaS applicatie, denk aan concurrenten als SalesForce of de eigen Oracle Sales– en/of Service Cloud,  waardoor Siebel erg belangrijk blijft in de toekomst. Een strategie die organisaties kunnen volgen is Siebel als basis voor hun landschap behouden en SaaS applicaties en andere apps op de voorgrond laten draaien. Dataverzameling, opslag en verwerking gebeurt dan door Siebel op de achtergrond. Hetzij onpremise, hetzij met Siebel in de Cloud. We zien dat Oracle hier ook op inspeelt door de integratie met steeds meer Oracle producten standaard beschikbaar te maken binnen Siebel.

Wat hier ook aan bij kan dragen is de introductie van REST API binnen Siebel. Hierdoor kunnen apps Siebel makkelijker benaderen via de business laag van Siebel. Omdat het via de business laag gaat, wordt er op basis van de business logica bepaald welke data wel, en welke data niet zichtbaar mag zijn voor verschillende apps.

Siebel as a platform for applications

Goede vooruitzichten voor de toekomst van Siebel

We kunnen stellen dat het gat tussen Siebel en SaaS applicaties kleiner is geworden. De lay-out van standaard Siebel Open UI thema’s kwam al een langere tijd overeen met de Cloud applicaties van Oracle, en de laatste technische ontwikkelingen binnen Siebel zorgen ervoor dat aanpassingen in je Siebel applicatie snel live gebracht kunnen worden. Binnen de ontwikkelomgeving kunnen de wijzigingen zelfs direct live gezet worden. Door de nieuwe ontwikkelfunctionaliteiten kan er ook nagedacht worden over de inrichting van de ontwikkel- en testomgevingen. Het aantal omgevingen kan drastisch teruggebracht worden bij een nieuwe werkwijze, waardoor er een grote kostenbesparing mogelijk is.

Wanneer er wel gekozen wordt voor de migratie naar een SaaS applicatie, brengt deze migratie vaak enorme kosten met zich mee. In plaats van  veel  te investeren in een migratie kan tegen een fractie van deze kosten  ook  ingezet worden op het meer agile maken van de Siebel implementatie. Op deze manier wordt het onderhoud en het beheer van de Siebel implementatie goedkoper. Daarnaast zou een migratie van Siebel naar de Cloud ook een deel van de beheerkosten kunnen verlagen.

Daarnaast zijn er ook nog veel voordelen van Siebel ten opzichte van SaaS applicaties:

 • Siebel heeft veel meer mogelijkheden om te voldoen aan specifieke wensen voor de applicatie. Bij SaaS applicaties zijn deze wensen vaak niet te realiseren. Siebel is veel meer een ontwikkelplatform dan de bekende SaaS oplossingen. Bij de SaaS oplossingen is er heel veel functionaliteit afgeschermd, waardoor er ook minder aangepast kan worden bij de SaaS oplossingen.
 • In Siebel kun je daadwerkelijk met meerdere ontwikkelaars tegelijk aan objecten werken en ze daarna activeren. Ten opzichte van bijvoorbeeld Oracle Sales Cloud is er bij de Workspaces van Siebel wel conflictafhandeling wanneer meerdere ontwikkelaars tegelijkertijd aanpassingen hebben gedaan aan een object. Bij Sales Cloud wordt alles overschreven door de laatste versie die is geactiveerd. Bij Siebel Workspaces kun je kiezen welke aanpassingen wel of niet overschreven moeten worden.
 • Bij Siebel behoud je een grotere controle over de applicatie:
  • Errorlogging kan zelf ingericht worden voor custom aanpassingen.
  • Logfiles zijn direct beschikbaar op je server.
  • De data kan ook in de database bekeken worden, waardoor technische en data analyses beter mogelijk zijn.
  • Bij problemen ben je minder snel afhankelijk van support van de leverancier. Je hebt zelf controle over de kennis die er is van de applicatie.
 • Wanneer je een eigen server hebt, ben je daadwerkelijk eigenaar van de data en minder afhankelijk van de bedrijfsgezondheid van de leverancier.

We kunnen concluderen dat Siebel nog jarenlang mee kan gaan. De nieuwe opbouw van Siebel sluit aan bij het agile ontwikkel proces. Klanten kunnen flexibeler omgaan met releases, en agile teams kunnen makkelijk zelf bepalen wanneer ontwikkelde functionaliteit met een release meegaat. De overgang naar Siebel 2019 vormt een uitstekend vertrekpunt voor de eventuele combinatie van Siebel met een SaaS applicatie, doordat het ontwikkelproces in lijn licht met deze applicaties.

Naast de huidige ontwikkelingen zullen er ook de komende jaren nog veel nieuwe ontwikkelingen voor Siebel bijkomen. Zo laat de roadmap van Oracle in ieder geval ontwikkelingen zien tot na 2030. Benieuwd wat deze ontwikkelingen zijn? Houd onze website in de gaten!

Roadmap Oracle Siebel

Neem contact met op met Han voor meer informatie over Siebel

Kunnen wij je helpen?

Neem contact op met Ebicus via het contactformulier of raadpleeg direct één van onze collega’s om je direct te ondersteunen!

Bekijk al onze blogs