Privacy beleid

Versie 1.0 – AUGUSTUS 2016

Dit privacy beleid is bestemd voor deze website www.ebicus.com en opgesteld door Ebicus B.V., en betreft de regelgeving omtrent de privacy van de bezoekers op dit domein. Het beleid beschrijft de verschillende onderdelen waarbinnen privacy van de gebruiker aan de orde komt en geeft tevens een overzicht van de richtlijnen en verplichtingen voor gebruikers, website en website-beheerders. Daarnaast zal hier toegelicht worden hoe deze website data en informatie over haar gebruikers verwerkt en/of opslaat en beschermt.

De Website

Deze website en haar beheerders nemen een proactieve houding aan voor wat betreft de privacy van gebruikers en verzekeren dat noodzakelijke maatregelen getroffen zijn om de privacy van bezoekers gedurende hun website-bezoek te beschermen. Deze website voldoet geheel aan de Nederlandse wet- en regelgeving omtrent privacy van gebruikers.

Gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om de gebruikservaring van haar bezoekers gedurende hun bezoek aan de website beter te kunnen begrijpen. Waar van toepassing, maakt deze website gebruik van een cookie controlesysteem, welke de gebruiker op diens eerste website-bezoek in de gelegenheid stelt om het gebruik van cookies op hun toestel toe te staan dan wel te verbieden. Dit beleid voldoet aan de recente wet- en regelgeving voor websites om expliciete toestemming te verkrijgen van gebruikers voordat bestanden op hun toestel achtergelaten of gelezen worden, zoals cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de hard drive van het toestel van gebruikers, en dienen om informatie over gebruikers’ gebruik van en handelingen op de website te traceren, bewaren en op te slaan. Dit stelt de website in staat om haar bezoekers met behulp van de server een gepersonaliseerde ervaring te bieden. Gebruikers die geen toestemming wensen te geven voor het gebruik en opslaan van cookies op de hard drive van hun toestel, wordt geadviseerd om de veiligheidsinstellingen van hun webbrowser te raadplegen om zodoende alle cookies van deze website en diens gelieerde partijen te blokkeren.

Deze website gebruikt traceer-software om haar bezoekers te monitoren en zodoende beter te kunnen begrijpen hoe zij de website gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics, welke cookies toepast om bezoekersgedrag te monitoren. De software slaat een cookie op in de harddrive van uw toestel, om zodoende uw handelingen op en gebruik van de website te kunnen monitoren, maar zal geen persoonlijke informatie opslaan, bewaren of verzamelen. Voor meer informatie, kunt u hier alles over Google’s privacybeleid lezen [http://www.google.com/privacy.html]. Mogelijk worden ook andere cookies opgeslagen door gelieerde partijen in het geval dat deze website verwijzingen, gesponsorde links of advertenties bevat. Dergelijke cookies worden gebruikt om conversie te monitoren en referenties te kunnen traceren en verlopen normaliter na 30 dagen, alhoewel sommige dat voor sommige cookies langer duurt. Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen, bewaard of verzameld.

Contact & Communicatie

Bezoekers die in contact treden met deze website of haar beheerders doen dit naar eigen verstand en gevraagde persoonlijke informatie verstrekken zij op eigen risico. Uw persoonlijke informatie wordt geheim gehouden en veilig opgeslagen tot het moment waarop het niet meer van waarde is. Alles is in het werk gesteld om een veilige en discrete omgeving voor het email-verwerkingsproces te waarborgen, maar individuen die gebruik wensen te maken van het online e-mailformulier worden eraan herinnerd dat zij dit doen op eigen risico.

Deze website en haar gebruikers kunnen de verstrekte informatie aanwenden om u te voorzien van aanvullende informatie over producten / diensten die zij aanbieden, of om u bij te staan bij het beantwoorden van mogelijke vragen of verzoeken die u heeft ingediend. Dit kan ook inhouden dat uw gegevens worden gebruikt om u aan te melden voor een mogelijke nieuwsbrief e-mail campagne  vanuit de website, maar uitsluitend wanneer dit van tevoren aan u duidelijk is gemaakt en u hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven bij het indienen van een online e-mailformulier. Dan wel wanneer u, de consument, in een eerder stadium een aankoop van of aanvraag naar een product of dienst heeft gedaan waaraan de e-mail nieuwsbrief gerelateerd is. Dit is geenszins een algehele lijst van uw gebruiksrechten met betrekking tot het ontvangen van e-mailmarketing materiaal. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Externe links

Alhoewel deze website enkel kwalitatieve, veilige en relevante externe links lijkt te bevatten, wordt bezoekers geadviseerd een beleid van voorzichtigheid te hanteren alvorens externe weblinks, die mogelijk op deze website kunnen verschijnen, aan te klikken. Externe links zijn aanklikbare, tekstuele / banner / illustratieve verwijzingen naar andere websites. De beheerders van deze website kunnen ondanks de beste bedoelingen de veiligheid van de content op deze gekoppelde websites niet garanderen of verifiëren. Bezoekers dienen zich er daarom te allen tijde van bewust te zijn dat zij deze links aanklikken op eigen risico en dat deze website en haar beheerders niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor mogelijke schade of consequenties veroorzaakt door het bezoeken van deze externe links.

Creatives

Op de website van Ebicus wordt gebruikt gemaakt van eigen fotomateriaal en eigen illustraties. Er wordt ook gebruik gemaakt van aangekochte stockfoto’s en gratis stockfoto’s (o.a. van @dooder).

Advertenties & gesponsorde links

Deze website kan mogelijk gesponsorde links en advertenties bevatten. Deze zijn gewoonlijk afkomstig van onze adverterende partners, welke mogelijk een eigen uitgebreid privacy beleid hanteren voor de advertenties en uitingen die zij plaatsen. Wanneer u klikt op een dergelijke advertentie wordt u doorverwezen naar de website van de adverteerder, welke mogelijk cookies hanteert en daartoe het aantal doorverwijzingen van deze website bijhoudt. Dit kan het gebruik van cookies impliceren, welke mogelijk op de hard drive van uw toestel opgeslagen kunnen worden. Bezoekers dienen zich er daarom te allen tijde van bewust te zijn dat zij op eigen risico klikken op gesponsorde externe links en dat deze website en haar beheerders niet aansprakelijk gehouden kunnen worden niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor mogelijke schade of consequenties veroorzaakt door het bezoeken van deze externe links.

Social Media

Inspanningen tot communicatie, activiteiten en handelingen uitgevoerd op externe social media platforms waarop deze website en haar beheerders op acteren, zijn onderhevig aan de respectievelijke richtlijnen en regelgeving alsmede het privacy beleid van ieder van deze social media platforms.

Bezoekers wordt geadviseerd om verantwoordelijk en met beleid te acteren op deze social media platforms en de nodige voorzichtigheid in acht te nemen met betrekking tot hun eigen privacy en persoonsgegevens. Deze website noch haar beheerders zullen ooit naar persoonlijke of persoonsgevoelige gegevens vragen middels social media platforms en raden bezoekers die (persoons-)gevoelige informatie wensen te bespreken daarom ook aan om dit indien mogelijk altijd via primaire communicatiemiddelen als telefoon of email te doen.

Deze website kan gebruikmaken van ‘social sharing’ koppelingen, welke het delen van content afkomstig van webpagina’s rechtstreeks op social media platforms mogelijk maken. Bezoekers die gebruik willen maken van de social sharing koppeling, worden eraan herinnerd dat zij dit te allen tijde doen op eigen risico. Daarnaast dienen zij zich ervan bewust te zijn dat het betreffende social media platform het gebruiken van deze koppeling kan opslaan en kan inzetten om op uw persoonlijke social media platform account content te plaatsen.

Ingekorte links in Social Media

Deze website en haar beheerders kunnen middels hun social media platform accounts web links naar relevante webpagina’s plaatsen. Sommige social media platforms verkorten standaard langere URLs  naar een kortere URL zoals bijvoorbeeld: http://bit.ly/, https://goo.gl/ en http://tinyurl.com/.

Gebruikers wordt geadviseerd om voorzichtig en gezond verstand te gebruiken alvorens een ingekorte URL, geplaatst op social media platforms van deze website en haar beheerders, aan te klikken. Ondanks de beste intenties te garanderen dat uitsluitend legitieme URLs gepubliceerd worden, zijn veel social media platforms onderhevig aan spam en hackers en daarom kunnen deze website en haar beheerders niet aansprakelijk gehouden worden voor mogelijke schade of consequenties veroorzaakt door het bezoeken van deze ingekorte links.

Bronnen & aanvullende informatie

Facebook Privacy Policy

Google Privacy Policy

LinkedIn Privacy Policy

Twitter Privacy Policy

Oracle Privacy Policy

Augustus 2016 – Opgemaakt & aangepast door: Ebicus B.V., Suikersilo West 27, 1165 MP Halfweg, Nederland.