Het kan u niet ontgaan zijn, de term Big Data heeft de afgelopen jaren een enorme opmars gemaakt. Uiteraard is dit ook Ebicus niet ontgaan en wij merken dat er bij onze klanten nog veel onduidelijk is over het fenomeen Big Data. Inmiddels hebben we ruim 10 jaar ervaring in het BI-vakgebied en zien we de wensen van onze klanten ten aanzien van BI veranderen. Klanten willen meer gegevens tot hun beschikking hebben en de gegevens moeten sneller (het liefst real-time) verwerkt worden. Met behulp van een Big Data oplossing kunnen wij dit voor hen realiseren en daarom volgen wij de ontwikkelingen rondom Big Data op de voet. In deze “Big Data by Ebicus” serie van blog posts laten wij zien wat Big Data (volgens ons) nou wel en niet is.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, onder Big Data verstaan wij het uitvoeren van analyses op data. Ondanks de term Big Data hoeven dit niet meteen gigantische hoeveelheden data te zijn die verspreid staan over tientallen servers, begin klein en breid dan langzaam uit, dat is ons advies!

De toegevoegde waarde van Big Data zit in het feit dat het verder gaat waar rapportages die uit veel BI systemen komen ophouden. In de huidige BI-systemen worden rapporten weergegeven van onder andere verkopen, verzuim en financiën, deze overzichten geven weer wat er is gebeurd, maar leiden niet noodzakelijk tot begrip over waarom dat zo is.
Uit de rapportages kan niet worden afgeleid waarom er in een bepaalde periode meer verkocht wordt (uitzonderingen zoals een ijssalon die in de zomer meer ijs verkoopt dan in de winter daargelaten). En precies op dit gebied kunnen Big Data oplossingen volgens ons meerwaarde bieden. Immers hoe beter een organisatie haar klanten begrijpt, des te gemakkelijker het wordt om klanten aan de organisatie te binden.

Om de klanten van een organisatie beter te begrijpen wordt er steeds meer data geanalyseerd. Naast data die is opgeslagen in databases van CRM- en andere systemen (gestructureerde data) wordt steeds meer gebruik gemaakt van data uit sociale media en klantreviews (ongestructureerde data). De huidige BI-systemen zijn gebouwd voor het verwerken van gestructureerde data, en de mogelijkheden voor het verwerken van ongestructureerde data zijn dan ook maar beperkt aanwezig. Met de komst van Big Data oplossingen wordt het echter steeds gemakkelijker om ongestructureerde data te verwerken.

Wanneer de rapportages uit het BI-systeem gecombineerd worden met de analyses uit de Big Data oplossing, ontstaat er een beter beeld van bijvoorbeeld de verkoop van producten. Uit het BI-systeem kunnen we aflezen dat een bepaald product meer verkocht wordt in een zekere periode. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar begrijpen waarom het product meer verkocht wordt is minstens net zo belangrijk. Uit een Big Data oplossing kunnen we halen dat er in dezelfde periode veel positieve Tweets over het product zijn geplaatst. In dit geval kan zelfs bekeken worden of de positieve reclame op Twitter een gunstiger effect heeft op de verkopen dan bijvoorbeeld een prijsverlaging van het product. Dit toont ons een relatie die nooit uit het BI-systeem alleen gehaald kan worden en laat ons de kracht van het combineren van BI-systemen met Big Data oplossingen zien.

Het lastige van Big Data oplossingen is dat er niet exact kan worden bepaald wat het resultaat uiteindelijk gaat worden. Dit komt door het simpele feit dat we van tevoren niet kunnen zeggen wat er uit de analyses van de gegevens in een Big Data oplossing gaat komen. Wel kunnen we een verwachting uitspreken, ook wel een thesis genoemd en die toetsen met de gegevens. Uiteindelijk levert dit altijd kennis op, immers als een thesis niet waar blijkt te zijn is dit ook kennis.

Zoals u wellicht al gemerkt heeft hebben we het nog helemaal niet over techniek gehad, uiteraard is dit ook een onderdeel van een Big Data oplossing, maar volgens ons is het een misvatting dat hier al vroeg in het traject veel aandacht aan besteed moet worden. Belangrijker is dat eerst nagedacht wordt over wat er met de Big Data oplossing bereikt dient te worden. Willen we bijvoorbeeld de gegevens van een organisatie verzamelen of willen we eerst zelf gegevens creëren en deze vervolgens analyseren. Pas als dit duidelijk is moet er gekeken worden welke producten en/of systemen gebruikt gaan worden. Hiervoor heeft Ebicus een stappenplan opgesteld en dit stappenplan zal in een volgende blog in deze serie worden behandeld.

Bent u nu toch al nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van Big Data binnen uw organisatie, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder!

Over de auteur

Erik van der Weijden
BI Consultant Ebicus

Foto Erik vd WGeef een reactie