Agile software ontwikkelmethodes, zoals SCRUM, worden steeds populairder. Waar een aantal jaren geleden veel organisaties het nog moeilijk vonden om de voordelen van het Agile werken goed in te zien (ten opzichte van het traditionele ‘waterval’ werken), zien we nu dat steeds meer software ontwikkelprojecten op een Agile/SCRUM manier worden ingericht en gerealiseerd.

In hoofdlijnen vindt Agile software ontwikkeling plaats in verschillende fases of iteraties, waarbij na elke iteratie (een sprint volgens de SCRUM terminologie) een werkend stuk software wordt opgeleverd wat direct business benefits kan opleveren. Belangrijke gedachte hierbij is dat binnen een iteratie alleen ontwikkelt wordt wat echt noodzakelijk is om bepaalde benefits te realiseren. Verandering van inzicht, ideeën, te realiseren benefits, kunnen wanneer ze bekend zijn, besproken en meegenomen worden in een volgende iteratie. Veranderingen zijn hiermee snel inzichtelijk, waarmee er doorgaans weinig verrassingen aan het einde van het project zullen zijn.

Werken volgens de waterval manier zal pas aan het eind van een project(fase) een werkend geheel opleveren, wat vaak een langere tijd kost, en waarbij veranderingen in de scope vaak tot vervelende spanningen kan leiden met uitloop van het project tot gevolg. Bij de waterval volgen de verschillende projectfases elkaar chronologisch op (Analyse, Ontwerp, Bouw, Test, Implementatie). In onze steeds sneller veranderende omgeving, is een korte time-to-market steeds belangrijker voor bedrijven om concurrerend te blijven. Het draait om flexibiliteit en wendbaarheid en dat is vaak lastig wanneer de traditionele waterval wordt toegepast.

Waarbij er over het algemeen een duidelijke rolverdeling van de teamleden is binnen de traditionele waterval projecten (bv. business analist, bouwer, tester), is er bij Agile werken meer sprake van zelf organiserend team, waarbij de leden intensief samenwerken om een iteratie succesvol te realiseren. Dit vergt een andere mindset en verantwoordelijkheidsgevoel van alle teamleden. Natuurlijk heeft iedereen z’n rol/specialisme binnen het Agile team, maar iemand is vooral teamlid. Teamleden worden gedwongen buiten hun eigen kader te denken, niet alleen met betrekking tot de inhoud van het werk, maar ook qua toepassing van het Agile werken. Het moet een goed geoliede machine worden en zaken die niet lekker lopen worden direct met z’n allen besproken en opgelost.

Binnen Ebicus hebben we inmiddels aardig wat ervaring opgedaan met het Agile/SCRUM werken. Onze Oracle en Siebel consultants en ontwikkelaars worden steeds leniger; ze zijn in staat het grotere geheel te zien en hierop in te spelen vanuit hun eigen rol binnen het team, maar ook andere teamleden te ondersteunen en te adviseren wanneer nodig. De scheidingswand die nogal eens aanwezig was tussen de analyse/ontwerp en de realisatiefase worden afgebroken, waarmee het gevoel van teamwork en saamhorigheidsgevoel wordt versterkt. Het gezamenlijk en multifunctioneel werken en de joint besluitvorming  binnen het team zijn belangrijke aspecten van SCRUM. Dit alles stimuleert de creativiteit en motivatie binnen het team, wat het werk nog leuker maakt.

De komende jaren zal deze manier van werken meer en meer gemeengoed worden. Ebicus is in ieder geval klaar om u als klant hierbij volledig te ondersteunen.