Siebel Implementaties

Ebicus is sinds haar oprichting betrokken geweest bij meer dan 10 green field Siebel implementaties in Nederland. De rol die we vervullen bij implementaties is divers.

Business Support

Een Siebel implementatie vraagt veel van de toekomstige gebruikersorganisatie. Het mappen van functionele processen op de specifieke Siebel applicatie vergt inhoudelijke kennis van betrokken users en analysen. Ebicus’ pakketspecialisten beschikken over diepgaande kennis van Oracle Siebel en maken de vertaalslag naar de wensen en eisen van de business. Hiermee garandeert Ebicus de juiste aansturing van het technische team.

IT Support

Veelal wordt Ebicus ingeschakeld als externe adviseur, die de eigen IT organisatie ondersteunt bij het bieden van tegenwicht aan de System Integrator van dienst. We hebben veel ervaring met het adviseren over oplossingsrichtingen en uitvoeren van audits. Ook System Integrators weten Ebicus te vinden wanneer men op zoek is naar een specifiek specialisme. Diepgaande Siebel kennis is immers schaars, dus met name voor de complexere vraagstukken komt men uit bij Ebicus.

Wil je in contact komen met onze implementatie specialisten?