Pega Test Specialisten

Week in, week uit ben je als Pega CS(S)A developer bezig met het vertalen van wensen van de business naar daadwerkelijke oplossingen. Sprintsgewijs werk je naar een eindresultaat dat op korte termijn door de business in gebruik moet worden genomen. De nieuwste ontwikkelingen en aanpassingen moeten echter wel uitvoerig getest worden. Daar loopt het vaak mis, aangezien de ervaren testcapaciteit en kennis van Pega ontbreken. Daardoor lopen sprints uit, hoopt de backlog zich op en wordt de spanning tussen de business en de scrumteams alleen maar hoger.

Ebicus Pega Test Specialisten

Onze specialisten hebben jarenlang ervaring in complexe enterprise omgevingen, kennen de challenges van CRM-landschappen en weten hoe te communiceren met de business. Deze kennis, gecombineerd met behaalde Pega-certificeringen, biedt de passende oplossing om je test-uitdagingen te verhelpen. Onze testers doen onder meer de volgende werkzaamheden:

  • Ze voeren alle binnen nieuwbouw- en onderhoudstrajecten voorkomende testen uit in samenwerking met alle betrokkenen en afnemers van de systemen.
  • Ze stellen kaders en geven richting aan het scrum-team over wat op welke manier getest moet worden. Daarnaast bepalen ze welke testen er uitgevoerd moeten worden om de kwaliteit vast te stellen.
  • Ze helpen mee in het bepalen wat en hoe gedetailleerd er geautomatiseerd getest dient te worden.
  • Ze dragen bij aan de eerste invulling van de (geautomatiseerde) regressietests met de gekozen test-tooling. Denk hierbij aan het inrichten van standaard bouwblokken voor controles, het aanbieden van berichten en database inserts en het verzorgen van checks.

Voordelen van Ebicus Pega Testers

U heeft meteen ervaren testspecialisten in huis, die gewend zijn in een agile omgeving hun werkzaamheden te verrichten. Ze hebben kennis van businessprocessen, Pega solutions en integraties met andere applicaties, zodat zij snel mee kunnen draaien in het team. Op deze manier kan er effectief en efficiënt toegewerkt worden naar opleveringen met een voorspelbare goede kwaliteit, verkorte doorlooptijd van testen en een korte time-to-market, waardoor sprintsessies geen vertraging oplopen en businessdoelstellingen sneller zullen worden behaald.

Waarom Ebicus?

Onze consultants hebben veel ervaring met agile werken in scrumteams in grote organisaties. In korte iteraties laten ze snel successen zien in vaak complexe ICT-landschappen met veel afhankelijkheden. Onze consultants weten hoe ze hiermee om moeten gaan en dat samenwerking cruciaal is om succes te bereiken. Ebicus consultants kunnen samen met de stakeholders tot gedragen Pega oplossingen komen. Dit doen ze o.a. vaak bij overheidsinstanties en in de financiële sector.