Business Intelligence Beheer & Onderhoud

Het is zover: uw nieuwe Business Intelligence (BI) oplossing gaat in productie. Er is veel tijd en geld geïnvesteerd om de oplossing te realiseren, met of zonder de hulp van de Ebicus experts. De gebruikers zien reikhalzend uit naar de omgeving waarmee ze niet alleen nu, maar ook in de toekomst voorzien zullen worden van de nodige informatie om hun werk goed te kunnen uitvoeren.

Belangrijke stappen zijn gezet, maar hoe flexibel en toekomstvast is uw BI oplossing eigenlijk? Hebt u rekening gehouden met al de toekomstige wensen van uw gebruikers? En de eisen die externe partijen wellicht aan uw systemen stellen? Andere bronnen wellicht, nieuwe visualisatietechnieken of…? En wat gebeurt er als er nieuwe releases, patches of andere wijzigingen in het systeem moeten worden doorgevoerd, al dan niet releasematig? En wat als de performance van het systeem steeds slechter wordt?

Ondanks dat de BI omgeving robuust gebouwd, goed getest en door de gebruikers geaccepteerd is, doen zich situaties voor die niemand heeft voorzien. Zelfs uw BI oplossing zal op een moment net even anders reageren dan de gebruikers verwachten, en die vragen moeten natuurlijk beantwoord worden.

Onderhoud- en beheerplan

De oplossing voor al deze situaties is een passend en doordacht onderhoud- en beheerplan, die uw organisatie in staat stelt om snel en flexibel te reageren. En, minstens zo belangrijk, resources beschikbaar te hebben met de juiste vaardigheden om het plan tot uitvoer te brengen.
Ebicus is expert op het gebied van onderhoud en beheer, bovendien zijn wij al 10 jaar gespecialiseerd in Oracle BI oplossingen en vele organisaties maken gebruik van onze expertise op deze gebieden. Het is juist deze combinatie die daadwerkelijk zorg draagt voor de perfecte ondersteuning gedurende de gehele levenscyclus van uw BI systemen.

Aanpak

Ebicus maakt samen met u een plan waarin alle onderwerpen worden behandeld om tot een goed ingerichte en functionerende onderhoud- en beheeromgeving te komen. Hierbij wordt naast de technische inrichting specifiek aandacht besteedt aan de benodigde processen, skills en resources. Aan u de keuze om dit onder eigen regie uit te voeren, het volledig uit te besteden aan het Ebicus Remote Competence Center (ERCC), of een combinatie hiervan.

Wat levert het u op?

  • Flexibiliteit: resources zijn beschikbaar op het moment dat u ze nodig heeft.
  • Kosteneffectief: resources en infrastructuur zijn gedeeld waardoor u alleen wordt belast voor de bestede tijd.
  • Kwaliteit: binnen het ERCC zijn specialisten op diverse terreinen werkzaam. Daarnaast schakelen zij snel en makkelijk met de expert collega’s binnen Ebicus en zijn de lijnen met de specialisten van Oracle zeer kort.
  • Goede nachtrust: wij nemen u de zorgen uit handen en bewaken de beschikbaarheid, kwaliteit en volledigheid van uw BI omgeving

Profiteer ook van de voordelen van remote resources!